Op De Springplank
maak je de mooiste sprongen!

Voorstellen

Wij zijn Bianca de Zoete en Annemieke van der Krift. Sinds 1 november 2020 zijn we samen directie van SBO De Springplank, waar wij met heel veel plezier werken. Samen met een team enthousiaste collega’s zetten we ons iedere dag in voor de kinderen. Wil je een keer op onze school kijken of wil je meer informatie? Maak dan een afspraak. Ons mailadres is directie.springplank@educare.nl

De Springplank

De Springplank is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs die 17 groepen telt. Op de locatie in Harderwijk hebben we 12 groepen en op de locatie in Zeewolde 5 groepen. In totaal hebben we rond de 220 leerlingen op school. Op De Springplank vinden we het belangrijk dat de leerlingen zichzelf kunnen zijn. We hebben hoge verwachtingen, leerlingen ontwikkelen zich binnen de eigen mogelijkheden zowel op cognitief, sociaal-emotioneel als creatief gebied.

We richten ons op leerlingen die op het speciaal onderwijs zijn aangewezen vanwege volgende factoren:

  • Intelligentie ligt op laag tot (laag) gemiddeld niveau;
  • meer tijd en herhaling nodig in het leren van basisvaardigheden;
  • problemen in werkhouding; 
  • problemen in sociaal-emotionele ontwikkeling.


Een gezamenlijk kenmerk is een achterstand in de leerontwikkeling, deze achterstand is voorliggend. Heel vaak is dit een gevolg van meerdere factoren en is er niet één oorzaak aan te wijzen. 

Wij bieden speciale zorg die op de gewone basisschool niet geboden kan worden en werken in een leeromgeving waarin sprake is van orde, rust, hulp, vertrouwen en uitdagingen. Wij houden rekening met de basale behoeften van elke leerling.

Speciaal Basisonderwijs (SBO)

Het SBO biedt onderwijs aan leerlingen van 4 – 13 jaar die zich op het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen. Leerlingen op het SBO hebben meer tijd nodig voor het leren van de basisvaardigheden zoals lezen, rekenen en spellen. In het SBO werken we met kleinere groepen waardoor er meer aandacht is voor de specifieke leer- en ondersteuningsvraag van de leerling. Veel van onze leerlingen stromen door naar het VMBO of het Praktijkonderwijs.

Stichting EduCare

EduCare verzorgt gespecialiseerd onderwijs voor kinderen en jong volwassenen die (zeer) moeilijk kunnen leren of die gedragsmoeilijkheden hebben. Soms is het een combinatie van beide aspecten waardoor een goede ontwikkeling (tijdelijk) niet lukt binnen het gewone onderwijs. Onze leraren zijn speciaal opgeleid om deze kinderen te helpen. Samen met onderwijsassistenten en verschillende specialisten bieden we leerlingen een veilig en stimulerend ontwikkelingsklimaat. Alles is aanwezig om elk kind te bieden wat het nodig heeft. Zo krijgt iedereen bij ons de kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

DS-begeleiding
DS-lezen
gym les springplank
DS-team
DS-school
DS-omkijken
DS-vervoer