Aanmelden

De intern begeleider van de school van de leerling verzorgt de aanmelding bij onze school. Als een leerling via de speciale voorschoolse voorzieningen komt, regelt de intern begeleider van onze school de aanmelding. Na de aanmelding beoordelen wij aan de hand van het dossier en eventueel een observatie of wij de leerling een passende plek kunnen bieden. Als De Springplank een passende plek kan bieden, zal de IB’er een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij samenwerkingsverband Zeeluwe. We hebben twee instoommomenten: na de zomervakantie en na de kerstvakantie.