Downloads

Privacy regeling

In het kader van de AVG is de Functionaris voor gegevensverwerking (FG) de interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens binnen een organisatie.

Hij adviseert het schoolbestuur (bevoegd gezag) over privacy en houdt toezicht daarop. Hij handelt vragen en klachten over privacy af. Stichting EduCare heeft Martin Langeler benoemd als FG. Hij is te bereiken per e-mail via fg@educare.nl

Datalek melden?
Neem zo spoedig mogelijk (24/7) contact op met leidinggevende, schooldirecteur of met de functionaris gegevensverwerking.