Extra ondersteuning

  • Spraak- en taalproblemen | logopediste
  • Dyslexie | orthopedagoog
  • Motorische beperkingen | kinderoefentherapeut
  • Traumasensitief werken | orthopedagoog en IB’er
  • Auditieve beperkingen | logopedist + onderbouwpersoneel zijn geschoold in Nederlands met gebaren
  • Visuele beperkingen | Ondersteuning vanuit Bartimeus is mogelijk
  • Gedragsproblemen | Gespecialiseerde leerkrachten, orthopedagoog en gedragsspecialist
  • ADHD | Gespecialiseerde leerkrachten en orthopedagoog
  • Autisme | Gespecialiseerde leerkrachten en orthopedagoog
  • Jonge risico kind | Gespecialiseerde leerkrachten