Ouderraad (OR)

Het doel van de OR is de relatie tussen de ouders en de school te bevorderen. We kennen een actieve OR die medewerking verleent aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Dit gaat in overleg en onder verantwoordelijkheid van de directie. De OR vergadert elke twee maanden en onderneemt allerlei ondersteunende activiteiten. De OR is te bereiken via de mail  ouderraadspringplank@educare.nl