Samenwerking

De Springplank werkt samen met diverse partners uit de regio.

Zeeluwe

Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 is er een nieuw samenwerkingsverband ontstaan voor het primair onderwijs (SBO en SO). Stichting EduCare werkt samen met Zeeluwe. Dit is een samenwerkingsverband voor Passend Basisonderwijs in volgende gemeenten: Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Putten en Zeewolde.

Stichting Volare

In samenwerking met Stichting Volare hebben we een folder ontwikkeld, waarin de gespecialiseerde scholen in de regio zijn beschreven. Open de folder ‘speciaal voor onderwijs’ voor meer informatie.

EduCare-school De Lelie (SO)

Onze locatie in Harderwijk heeft samen met EduCare-school De Lelie (SO) een Observatiegroep voor kleuters bij wie nog onvoldoende helder is of het SBO de meest passende onderwijssetting is of het SO-voor zeer moeilijk lerende kinderen. De observatiegroep biedt passend onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4-6 jaar die een aangepast kleuteraanbod en extra ondersteuning nodig hebben zodat zij kunnen doorstromen naar een onderwijsvorm die het best past bij hun ontwikkelingsmogelijkheden en ondersteuningsbehoeften.

Volare-school Verschoorschool (SO) en basisscholen in Zeewolde

Onze locatie in Zeewolde heeft voor kleuters Ondersteuningsgroep “De Zeeleeuwen”. Dit is een samenwerking met de Verschoorschool en de basisscholen in Zeewolde. Kleuters kunnen hier terecht met een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO, het SO of met een arrangement vanuit het Basisonderwijs.

In de groep zitten minimaal 7 en maximaal 12 kinderen. Een plek waar de tijd genomen wordt om een leerling goed in beeld te krijgen zodat onderwijsbehoeften helder zijn. We kijken doelgericht naar leerlingen en na een half jaar tot een jaar is duidelijk wat er nodig is om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Kleuters stromen vanuit deze groep terug naar het regulier onderwijs of door naar het speciaal (basis) onderwijs.

Zeehond