Team

Het managementteam bestaat uit de directie en bouwcoördinatoren. 

De directie is verantwoordelijk voor het beleid van de school en onderhoudt externe betrekkingen. De directie maakt samen met de directie van andere EduCare-scholen deel uit van het directieberaad van de stichting. 

De bouwcoördinatoren coördineren de kleuter-, onder- en bovenbouw.

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerlingen van hun groep. De meeste leerkrachten zijn geschoold Master Sen of hebben een gelijkwaardig diploma. Zij worden ondersteund door onderwijsassistenten en leraarondersteuners.

We hebben bij ons op school drie intern begeleiders en drie orthopedagogen. De kinderoefentherapeut en logopedist kunnen onder schooltijd kinderen behandelen. De logopedist richt zich met name op de kleutergroepen. Binnen onze school is maatschappelijk werk aanwezig. Daarnaast hebben we een vakleerkracht voor gymnastiek, een conciërge en een administratief medewerker. In de schoolgids kun je hier meer over lezen.