Ziekteverlof

Als een leerling door ziekte niet in staat is naar school te gaan, dient dit tussen 8.15 en 8.30 uur telefonisch doorgeven te worden. Als de leerling met de taxi naar school komt, is het belangrijk dat de ouder(s)/verzorger(s) het betrokken vervoersbedrijf op tijd informeren. Dit geldt ook voor als het kind weer beter is. Veelvuldige afwezigheid door ziekte melden wij aan de leerplichtambtenaar.

Aanvraagformulier extra verlof en bijzondere omstandigheden

Vakantieverklaring

Als een leerkracht ziek is, proberen we de lessen door te laten gaan. Soms is dat niet mogelijk en moeten we ouder(s)/verzorger(s) vragen om de leerling die dag thuis te houden. We informeren hen in dat geval zo snel mogelijk via Parro.